De smid en voorslagers

De mens heeft altijd gezocht naar manieren om arbeid eenvoudiger te maken. Voornamelijk als een bepaalde taak herhaaldelijk uitgevoerd moest worden, of als de taak fysiek bijzonder zwaar uit te voeren was, werd gezocht naar een manier om het gemakkelijker te doen, met behulp van een werktuig. 

Het eerste ijzer werd gesmeed met de hand met behulp van een steen. Het zal geen prettige manier van werken geweest zijn, dus al snel werden de eerste ijzeren hamers met een houten steel gemaakt. Als er veel gesmeed moest worden was er hulp van voorslagers. Mannen met grote voorhamers die om hun beurt op het gloeiende ijzer sloegen. 

 
Waterkracht smeden
Als er in de buurt een rivier was werd dikwijls de beschikbare energie in het stromende water ingezet om een reusachtige smeedhamer aan te drijven. Er ontstonden smidses langs rivieren met een groot waterrad naast het gebouw, die op zijn beurt een grote hamer liet slaan. Zo konden gemakkelijk grote stukken staal naar de gewenste vorm gesmeed worden. 
 
 Stoom smeedhamer

 

Later werden grote automatische smeedhamers gemaakt. Het gewicht van de hamerbeer liep op tot enkele honderden kilo's, zodat er zeer grof smeedwerk verricht kon worden.