Johan van Zanten

Sinds 2010 beoefent Johan van Zanten de kunst van het smeden in zijn smederij te Amersfoort. Met vallen en opstaan heeft hij zich de kneepjes van het vak eigen gemaakt en is nu in staat damast te smeden van zeer hoge kwaliteit. Naast de praktijk heeft hij zich verdiept in het theoretische aspect van werktuigbouw en heeft hij zijn bachelor Integrated Product Development behaald in 2015 aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens de studie heeft Johan zich gespecialiseerd in materiaalkunde en heeft deelgenomen aan de minor “De metallurgische verdieping van damast”. Tijdens deze minor werden de keukenmessen onder de microscoop gelegd in het materiaalkundelab in Delft en werd het gedrag van damaststaal onder de invloed van temperatuur onderzocht waardoor Johan nu instaat is zijn messen harder te krijgen dan glas. De voor het messen maken vereiste discipline en de juiste nauwgezette werkwijze werden hem bijgebracht door messenmaker John M. Clausen te Straatsburg.

.